Search Aids for My Ancestral Parishes in Lithuania

Lieplaukė RC Parish

Transcription and Translation of Example Entries from Lieplaukė RC Parish Registers


Lieplaukė RCC 1808-06-02 Marriage Record (in Latin and Polish)


Refer to the image below, which is an image of the first full entry on register page 49 verso of the 1777-1821 marriage register of Lieplaukė RC Parish in Lithuania.  The format of this entry is typical of other entries in this marriage register.

LINK TO ONLINE RECORD: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?submit=Go+to&biExemplarId=160881&psl=52

2 June 1808 Entry in Lieplaukė RCC Marriage Register (in Latin and Polish)

(Ref: Website epaveldas.lt; Lieplaukės RKB santuokos metrikų knyga. 1777-1821 m. 

(Lieplaukė RCC marriage register, 1777-1821) (F.1479. Ap.1 B.5); Image 52 of 92; 1st full entry on register page 49 verso)MY TRANSCRIPTION OF THE RECORD (in Latin and Polish, with Polonized names):

Sentence 1:  Anno D-ni [Domini] 1808. die 2. Mensis Junij Ego Fortunatus Kiewnarʃki Mansionar~ [Mansionarius] Lepławcen~ [Lepławcensis] Laurentium Narmątt Viduum de Villa Brizgie et Barbaram Urpszowna Virginem Parœcianos Olsiadenses, Prævio Examine Eorundem mutuo utrius qui consensu habito, Premipis tribus Bannis in Ecclesia Lepławcensi nullo≈ Impedimento Canonio detecto conjunxi Matrimonio.

Sentence 2:  My niżey WłasnoRęcznie piʃzący się, swiadczemy, iż z powołania Boskiego y własnego upodobania, ani też z nagleni, ani namówieni od kogo do brania Szlubu, lecz z dobrey woli przyielismy ten Sakrament Swięty, y przystapilismy przy się żenia  wiary Małżenʃkiey – w dowod czego podpisuiemy się– – XXX Wawryniec Narmątt – XXX Barbara Urpszowna.

Sentence 3:  My swiadkowie będąc przytomni, iż Wawryniec Narmątt y Barbara Urpszowna z dobrey woli a nie z przymusu szlub wzieli y przysięgą potwierdzili zaswiadczamy  – XXX Stefan Narmątt  – XXX Szymon Błazewicz  – XXX Maciey Moźeyko de Wiłkaycie  Omnes Parochiæ Olsiadensis.  XXX Antoni Urpszewicz.

 

 

MY TRANSLATION OF THE RECORD (translated from Latin and Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Sentence 1:  In the year of the Lord 1808 on day 2 of the month of June, I, Fortūnatas Kievnarskis, Lieplaukė chamberlain, joined in marriage Laurynas Narmontas, widower, of the village Brizgai; and Barbora Urpšaitė, maiden; Alsėdžiai parishioners; ....

Sentence 2:  We the undersigned are personally writing to indicate that ....  – XXX Laurynas Narmontas – XXX Barbora Urpšaitė.

Sentence 3:  We are witnesses ... that Laurynas Narmontas and Barbora Urpšaitė ....  – XXX Steponas Narmontas  – XXX Simonas Blaževičius  – XXX Motiejus Mažeika of Vilkaičiai.   All [were from] Alsėdžiai parish.  XXX Antanas Urpševičius.

 

 

 MY SUMMARY OF THE RECORD (translated from Latin and Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Laurynas Narmontas, widower, of the village Brizgai; and Barbora Urpšaitė, maiden; were married on June 2, 1808 in Lieplaukė Roman Catholic church.  Both were parishioners of Alsėdžiai [which included Alsėdžiai's "satellite parish" in Lieplaukė].  The witnesses were Steponas Narmontas, Simonas Blaževičius, Motiejus Mažeika of Vilkaičiai, and Antanas Urpševičius.  All were from Alsėdžiai parish.  The priest was chamberlain Fortūnatas Kievnarskis. 

 Copyright © LithuanianCatholicAncestorSearch.com. All rights reserved.

LithuanianCatholic

AncestorSearch.com

Lithuanian Roman Catholic (RC) Ancestor Search Information