LithuanianCatholic

AncestorSearch.com

Lithuanian Roman Catholic (RC) Ancestor Search Information

Search Aids for My Ancestral Parishes in Lithuania

Kantaučiai RC Parish

Transcription and Translation of Example Entries from Kantaučiai RC Parish Registers


Kantaučiai RCC 1832-02-03 Marriage Register Entry (in Polish)

(Marriage of Kazimieras Narmontas and Agota Mažeikaitė)

 

 Register Entry Data


This Register Entry Data document provides the data about and from this register entry in formats suitable for entering on Ancestry.com or Family Tree Maker or other similar genealogy websites and software programs. 
Image of This Register Entry

[My File: 1832-02-03-MARR-A-Image13-06.jpg]


Item

Entry on Ancestry.com (or similar genealogy websites / programs)

Source (Title):

Kantaučiai RC Church registers, 1692-1918 (LVIA records F.1825 Ap.1) [database online]

Repository (of Source):

website www.epaveldas.lt

Citation; Detail:

Kantaučiai RCC marriage register, 1828-1834 [Actual title (in Lithuanian): "Kantaučių RKB santuokos metrikų knyga. 1828-1834 m."] (F.1825 Ap.1 B.12) (in Polish), Image 13 (pp. 10v-11) (accessed Nov 2010) of 22, entry 6.

Citation; Date:

[leave blank]

Citation; Transcription of text:

Use entire content under "Citation; Transcription of text:" below.

Citation; Other information:

Use entire content under "Citation; Other information:" below.

Citation; Web Address:

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?submit=Go+to&biExemplarId=77660&psl=13

Persons [on Ancestor Chart]

Kazimieras Narmontas [A16] [my great-great-grandfather].

Agota Elena Mažeikaitė [A17] [my great-great-grandmother].

Event Type [select from menu]

Marriage.

Date of Marriage Event [dd Mmm yyyy]

3 Feb 1832

Location of Marriage Event [City, County, State, Country]

Kantaučiai, Plungė, Telšiai, Lithuania
[Town, Municipality, County, Country; in present-day nomenclature]

Description of Marriage Event [Short Summary; typically limited to 256 characters]

GROOM: Kazimieras Narmontas of Kantaučiai parish, young man, 20, the son of Laurynas Narmontas and Barbora née Urpšaitė. BRIDE: Agota Jankauskienė [Mažeikaitė] of Kantaučiai parish, widow, 20, the daughter of Motiejus Mažeika and Morta née Petreikytė.

Media; Uploaded File

1832-02-03-MARR-A-Image13-06.jpg [digital image of register entry]

Media; Title

1832-02-03-MARR-A-Image13-06

Media; Type

Document / Certificate

Media; Date

3 Feb 1832

Media; Place

Kantaučiai RC church

Media; Description

Record of 3 Feb 1832 marriage of my great-grandparents Kazimieras Narmontas and Agota Mažeikaitė, entry 6 on Image 13 of 1828-1834 Kantaučiai RC Church marriage register (LVIA F.1825. Ap.1. B.12) (in Polish); copy of Image 13 downloaded from website www.epaveldas.lt in Nov 2010, and then cropped to show only entry 6.

Media; Transcription of text in document

Use the TRANSCRIPTION OF THE REGISTER ENTRY portion of text under "Citation; Transcription of text:" below.Citation; Transcription of text:

SUMMARY TRANSLATION OF THE REGISTER ENTRY (translated from Polish into English, except names translated into modern Lithuanian) [by Robert Normant; Dec 2016]:

Peasant Kazimieras Narmontas of Kantaučiai parish, young man, age 20, the son of peasants Laurynas Narmontas and his wife Barbora née Urpšaitė; and peasant Agota Jankauskienė [Mažeikaitė] of Kantaučiai parish, widow, age 20, the daughter of peasants Motiejus Mažeika and his wife Morta née Petreikytė; were married on February 3, 1832 in Kantaučiai Roman Catholic church. The priest was Tomas Bokušis, a priest of that church. The witnesses were peasants Vincentas Mažeika, Vincentas Poškus and Adomas Mišeikis.

 

TRANSCRIPTION OF THE REGISTER ENTRY (entered in handwritten Polish with Polonized names of Lithuanian people and places) [Transcription by Robert Normant; Dec 2016]:

Column 0 (left margin):  Narmontow.

Column 1: 6.

Column 2: 3.

Column 3:  Roku Pańskiego Tysiącznego Osiemsetnego Trzydziestego Drugiego Miesiąca Lutego trzeciego dnia w Kosciele Rzymsko=Katolickim Parafialnym Kontowckim J X [Xiądza] Tomasz Bokusz Altarista tegoż Kościoła po wyszłych trzech Zapowiedziach, Pierwszey Siedemnastego Drugiey Dwadziestego Czwartego Trzeciey Trzydziestego Pierwszego Dniach przesz tego Stycznia w przytomności ludu na Nabożeństwo zgromadzonego.

Column 4:  Pracowitych Kazimierza Narmonta Młodziana Lat Dwadziestu z Agatą Jankowską Wdową Lat Dwadziestu Oboich Parafian tego Kościoła – po ścisłym obu stron na piśmie uczynionym examanie o przeszkodach do małżeństwa y po nieodkryciu z nich żadney niemniey po oświadczeniu przez nowożeńców na takowy związek wzaimnego zgodzenia się znakami zewnętrznemi wyrażonego.

Column 5:  Pracowitych Wawrzynca y Barbary z Urpszow Narmontow Slubnych Małżonkow Syna [z] Maceia i Marty [z] Pietreykiow Możeykow Slubnych Małżonkow Córką przez słowa czas teraźnieyszy oznaczaiące związkiem małżeńskim w obliczu Kościoła uroczyście połączył przy wiary godnych swiadkach pracowitych Wincentym Możeyku Wincentym Poszku Adamie Miszeyku y w przytomności wielu innych zgromadzonych.


 TRANSLATION OF THE REGISTER ENTRY (translated from Polish into English, except names translated into modern Lithuanian) (original text is in parentheses) [by Robert Normant; Dec 2016]:

Column 0 (left margin):  Narmontai ["the Narmontases"; plural of "Narmontas"].

Column 1:  6. [register entry 6 of this year (1832)].

Column 2:  3. [married on the 3rd day of this month].

Column 3:  On the third day of the month of February of the one thousand eight hundred thirty second Year of Our Lord (Roku Pańskiego Tysiącznego Osiemsetnego Trzydziestego Drugiego Miesiąca Lutego trzeciego dnia), in Kantaučiai Roman Catholic parish church (w Kosciele Rzymsko=Katolickim Parafialnym Kontowckim), ___ [Jesuit?] priest Tomas Bokušis (J X [Xiądza] Tomasz Bokusz), a priest of that church (Altarista tegoż Kościoła), after three readings of the banns (po wyszłych trzech Zapowiedziach), the first on the seventeen, the second on the twenty-fourth, [and] the third on the thirty-first days of January (Pierwszey Siedemnastego Drugiey Dwadziestego Czwartego Trzeciey Trzydziestego Pierwszego Dniach przesz tego Stycznia), in the presence of the people gathered for services (w przytomności ludu na Nabożeństwo zgromadzonego).

Column 4:  Peasants (Pracowitych) Kazimieras Narmontas, young man, twenty years [of age] (Kazimierza Narmonta Młodziana Lat Dwadziestu); with(z) Agota Jankauskienė, widow, twenty years [of age] (Agatą Jankowską Wdową Lat Dwadziestu); both parishioners of that [Kantaučiai] church (Oboich Parafian tego Kościoła); after an exhaustive examination made of both parties in writing on the impediments to marriage (po ścisłym obu stron na piśmie uczynionym examanie o przeszkodach do małżeństwa) and after discovering none (y po nieodkryciu z nich żadney), as well as (niemniey) after a statement by the newlyweds (po oświadczeniu przez nowożeńców) of mutual consent to such a union (na takowy związek wzaimnego zgodzenia się) expressed by outward signs (znakami zewnętrznemi wyrażonego).

Column 5:  the son of peasants Laurynas and Barbora née Urpšaitė Narmontai ["the Narmontases"], lawfully married spouses (Pracowitych Wawrzynca y Barbary z Urpszow Narmontow Slubnych Małżonkow Syna); [with] the daughter of peasants Motiejus and Morta née PetreikytėMažeikos[the "Mažeikas"], lawfully married spouses (Pracowitych ... Maceia i Marty [z] Pietreykiow Możeykow Slubnych Małżonkow Córką); by words indicating the present time (przez słowa czas teraźnieyszy oznaczaiące)  solemnly united in marriage in the eyes of the Church (związkiem małżeńskim w obliczu Kościoła uroczyście połączył) in the presence of trustworthy witnesses (przy wiary godnych swiadkach) peasants Vincentas Mažeika, Vincentas Poškus, Adomas Mišeikis (pracowitych Wincentym Możeyku Wincentym Poszku Adamie Miszeyku); and in the presence of many others gathered (y w przytomności wielu innych zgromadzonych).

Columns 3, 4 and 5 combined:  On the third day of the month of February of the one thousand eight hundred thirty second Year of Our Lord, in Kantaučiai Roman Catholic parish church; after three readings of the banns in the presence of the people gathered for services, the first on the seventeen, the second on the twenty-fourth, [and] the third on the thirty-first days of January; [and] after an exhaustive examination made of both parties in writing on the impediments to marriage and after discovering none, as well as after a statement by the newlyweds of mutual consent to such a union expressed by outward signs; ___ [Jesuit?] priest Tomas Bokušis, a priest of that church, by words indicating the present time solemnly united in marriage in the eyes of the Church peasant Kazimieras Narmontas, young man, twenty years of age, the son of peasants Laurynas and Barbora née Urpšaitė Narmontai ["the Narmontases"], lawfully married spouses; with peasant Agota Jankauskienė, widow, twenty years of age, the daughter of peasants Motiejus and Morta née Petreikytė Mažeikos [the "Mažeikas"], lawfully married spouses; both parishioners of that [Kantaučiai] church; in the presence of trustworthy witnesses peasants Vincentas Mažeika, Vincentas Poškus, Adomas Mišeikis; and in the presence of many others gathered. 

 


Citation; Other information:

NOTES:

1.    Register entry references, transcription, translation, and these Notes are by Robert Normant, grandson of Julius Normant.

2.    Identities; Groom and Bride.  The groom in this marriage register entry is my great-great-grandfather Kazimieras Narmontas, and the bride is my great-great-grandmother Agota Elena Mažeikaitė (family name "Mažeika").

3.    Identities; Groom's Parents.  The groom's parents in this marriage register entry are my great-great-great-grandparents Laurynas Narmontas and Barbora Urpšaitė (family name "Urpšas").

4.    Identities; Bride's Parents.  The bride's parents in this marriage register entry are my great-great-great-grandparents Motiejus Mažeika and Morta Petreikytė (family name "Petreikis").

5.    Alternate Source. This register entry appears to be a contemporary handwritten transcription of the original register entry (vs. being the original register entry).

 

TRANSLATION NOTES:

T1.   The following book was used as an aid in transcribing and translating this register entry:  In Their Words; A Genealogist's Translation Guide to Polish, German, Latin, and Russian Documents; Volume I: Polish, by Jonathan D. Shea & William F. Hoffman, Language & Lineage Press, 2007.

 Copyright © LithuanianCatholicAncestorSearch.com. All rights reserved.