LithuanianCatholic

AncestorSearch.com

Lithuanian Roman Catholic (RC) Ancestor Search Information

Search Aids for My Ancestral Parishes in Lithuania

Lieplaukė RC Parish

Transcription and Translation of Example Entries from Lieplaukė RC Parish Registers


Lieplaukė RCC 1808-06-02 Marriage Record (in Latin and Polish)


Refer to the image below, which is an image of the first full entry on register page 49 verso of the 1777-1821 marriage register of Lieplaukė RC Parish in Lithuania.  The format of this entry is typical of other entries in this marriage register.

LINK TO ONLINE RECORD: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?submit=Go+to&biExemplarId=160881&psl=52

2 June 1808 Entry in Lieplaukė RCC Marriage Register (in Latin and Polish)

(Ref: Website epaveldas.lt; Lieplaukės RKB santuokos metrikų knyga. 1777-1821 m. 

(Lieplaukė RCC marriage register, 1777-1821) (F.1479. Ap.1 B.5); Image 52 of 92; 1st full entry on register page 49 verso)MY TRANSCRIPTION OF THE RECORD (in Latin and Polish, with Polonized names):

Sentence 1:  Anno D-ni [Domini] 1808. die 2. Mensis Junij Ego Fortunatus Kiewnarʃki Mansionar~ [Mansionarius] Lepławcen~ [Lepławcensis] Laurentium Narmątt Viduum de Villa Brizgie et Barbaram Urpszowna Virginem Parœcianos Olsiadenses, Prævio Examine Eorundem mutuo utrius qui consensu habito, Premipis tribus Bannis in Ecclesia Lepławcensi nullo≈ Impedimento Canonio detecto conjunxi Matrimonio.

Sentence 2:  My niżey WłasnoRęcznie piʃzący się, swiadczemy, iż z powołania Boskiego y własnego upodobania, ani też z nagleni, ani namówieni od kogo do brania Szlubu, lecz z dobrey woli przyielismy ten Sakrament Swięty, y przystapilismy przy się żenia  wiary Małżenʃkiey – w dowod czego podpisuiemy się– – XXX Wawryniec Narmątt – XXX Barbara Urpszowna.

Sentence 3:  My swiadkowie będąc przytomni, iż Wawryniec Narmątt y Barbara Urpszowna z dobrey woli a nie z przymusu szlub wzieli y przysięgą potwierdzili zaswiadczamy  – XXX Stefan Narmątt  – XXX Szymon Błazewicz  – XXX Maciey Moźeyko de Wiłkaycie  Omnes Parochiæ Olsiadensis.  XXX Antoni Urpszewicz.

 

 

MY TRANSLATION OF THE RECORD (translated from Latin and Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Sentence 1:  In the year of the Lord 1808 on day 2 of the month of June, I, Fortūnatas Kievnarskis, Lieplaukė chamberlain, joined in marriage Laurynas Narmontas, widower, of the village Brizgai; and Barbora Urpšaitė, maiden; Alsėdžiai parishioners; ....

Sentence 2:  We the undersigned are personally writing to indicate that ....  – XXX Laurynas Narmontas – XXX Barbora Urpšaitė.

Sentence 3:  We are witnesses ... that Laurynas Narmontas and Barbora Urpšaitė ....  – XXX Steponas Narmontas  – XXX Simonas Blaževičius  – XXX Motiejus Mažeika of Vilkaičiai.   All [were from] Alsėdžiai parish.  XXX Antanas Urpševičius.

 

 

 MY SUMMARY OF THE RECORD (translated from Latin and Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Laurynas Narmontas, widower, of the village Brizgai; and Barbora Urpšaitė, maiden; were married on June 2, 1808 in Lieplaukė Roman Catholic church.  Both were parishioners of Alsėdžiai [which included Alsėdžiai's "satellite parish" in Lieplaukė].  The witnesses were Steponas Narmontas, Simonas Blaževičius, Motiejus Mažeika of Vilkaičiai, and Antanas Urpševičius.  All were from Alsėdžiai parish.  The priest was chamberlain Fortūnatas Kievnarskis. 

 Copyright © LithuanianCatholicAncestorSearch.com. All rights reserved.