LithuanianCatholic

AncestorSearch.com

Lithuanian Roman Catholic (RC) Ancestor Search Information

Search Aids for My Ancestral Parishes in Lithuania

Lieplaukė RC Parish

Transcription and Translation of Example Entries from Lieplaukė RC Parish Registers


Lieplaukė RCC 1837-06-19 Death Record (in Polish)


Refer to the image below, which is an image of entry 24 on register page 17 verso of the 1835-1848 death register of Lieplaukė RC Parish in Lithuania.  The format of this entry is typical of other entries in this death register.

LINK TO ONLINE RECORD: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?submit=Go+to&biExemplarId=160873&psl=20


19 June 1837 Entry in Lieplaukė RCC Death Register (in Polish)

(Ref: Website epaveldas.lt; Lieplaukės RKB mirties metrikų knyga. 1835-1848 m. 

(Lieplaukė RCC death register, 1835-1848) (F.1479. Ap.1 B.13); Image 20 of 104; entry 24)MY TRANSCRIPTION OF THE RECORD (in Polish, with Polonized names):

Column 0 (left margin):  24. Petreykowa.

Column 1:  24.

Column 2:  19.

Column 3:  80.

Column 4:  Roku Panskiego tysiącznego osmsetnego trzydziestego siodmego miesiąca Czerwca dziewiętnastego dnia we Wsi Wiłkayciach w Parafij Olsiadskiey, umarła pracowita Chrystina z Giegużiow Petreykowa ze starosci  SS Sakramentami opatrzona.

Column 5Po pracowitym niegdyś Andrzeju Petreyk(o?) pozostała wdowa mająca od urodzenia _niey wię_y lat osmdziesiąt tegoż Koscioła Olsiadskiego parafianka, zostawiła po sobie synow dwo(ch?) Jerzego i Leona, i corką Agatą.

Column 6Ktorey ciało od Xiądza Macieja Macewicza Wikaryusza Lepławskiego roku terażnieyszego miesiąca Czerwca dwódziestego dnia pogrzebione zostało na publicznych filialnych Lepławskich mogiłach.

 

 

MY TRANSLATION OF THE RECORD (translated from Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Column 0 (left margin):  24.  Petreikienė.

Column 1:  24. [register entry 24 of this year].

Column 2:  19 [died on the 19th day of this month].

Column 3:  80. [(estimated) age at death].

Column 4:  Of the year of the Lord one-thousand-eight-hundred-thirty-seventh, of the month of June, of the nineteenth day; in the village Vilkaičiai in Alsėdžiai parish, died peasant Kristina Gegužytė Petreikienėof old age; (she was) given the sacraments ["last rites"].

Column 5:  surviving widow after deceased peasant Andriejus Petreikis, having from birth ___ ___ years eighty, of this Alsėdžiai church a parishioner; (she was) survived by two sons, Jurgis and Leonas, and a daughter Agota.

Column 6:  the body of whom by Rev. Motiejus Macevičius, Lieplaukė vicar, of the current year of the month of June of the twentieth day, was buried in the Lieplaukė branch parish cemetery.

 

 

MY SUMMARY OF THE RECORD (translated from Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Kristina Petreikienė, née Gegužytė, the widow of Andriejus Petreikis; peasant, 80 years old; died of old age in the village Vilkaičiai in Alsėdžiai parish on June 19, 1837.  She was survived by sons Jurgis and Leonas, and a daughter Agota.  On June 20, 1837 her body was buried in the Lieplaukė cemetery by Rev. Motiejus Macevičius.

 Copyright © LithuanianCatholicAncestorSearch.com. All rights reserved.