Search Aids for My Ancestral Parishes in Lithuania

Lieplaukė RC Parish

Transcription and Translation of Example Entries from Lieplaukė RC Parish Registers


Lieplaukė RCC 1843-07-12 Baptism Record (in Polish)


Refer to the image below, which is an image of entry 41 on register page 82 verso of the 1835-1847 birth (baptism) register of Lieplaukė RC Parish in Lithuania.  The format of this entry is typical of other entries in this birth register.

LINK TO ONLINE RECORD: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?submit=Go+to&biExemplarId=160872&psl=86

12 July 1843 Baptism Entry in Lieplaukė RCC Birth Register (in Polish)

(Ref: Website epaveldas.lt; Lieplaukės RKB gimimo metrikų knyga. 1835-1847 m. 

(Lieplaukė RCC birth register, 1835-1847) (F.1479. Ap.1 B.14); Image 86 of 125; entry 41)


MY TRANSCRIPTION OF THE RECORD (in Polish, with Polonized names):

Column 0 (left margin):  Narmąttów.

Column 1:  41.

Column 2:  12.

Column 3:  12.

Column 4:  Roku Pańskiego tysiącznego osmsetnego czterdziestego trzeciego miesiąca Lipca dwónastego dnia w Lepławskim Rzymsko-Katolickim filialnym Kosciele ochrzczono z wody i z SS: Oleiów niemowlę imieniem Jan od Xiądza Macieia Macewicza Wikaryusza tegoź Koscioła.

Column 5:  Pracowitych Kazimierza i Agaty z Moźeyków Narmąttów slubnych małżonków syn roku teraznieyszego miesiąca Lipca dwónastegodnia w miasteczku Lepławkach w parafij Olsiadskiey narodzony.

Column 6:  Trzymałi do Chrztu urodzony Antoni Stanczyk z Maryanną pracowitego Franciszka Jundułła malżonką.

 

 

MY TRANSLATION OF THE RECORD (translated from Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Column 0 (left margin):  Narmontai ["the Narmontases"; plural of "Narmontas"].

Column 1:  41. [register entry 41 of this year].

Column 2:  12. [born on the 12th day of this month].

Column 3:  12. [baptized on the 12th day of this month].

Column 4:   Of the year of the Lord one-thousand-eight-hundred-forty-third, of the month of July, of the twelfth day; in Lieplaukė Roman Catholic branch-parish Church; baptized with water and holy chrism (was) a baby named Jonas; by Rev. Motiejus Macevičius, vicar of that church.

Column 5:  the son of peasants Kazimieras and Agota née MažeikaitėNarmontai ["the Narmontases"], lawfully married spouses; of the present year of the month of July of the twelfth day; born in the town Lieplaukė in Alsėdžiai parish.

Column 6:  Nobleman Antanas Stančikas with Marijona, and Pranciška, the wife of peasant Pranciškus Jundulas, served as godparents.

 

 

MY SUMMARY OF THE RECORD (translated from Polish into English, except names translated into modern Lithuanian):

Jonas, the son of peasants Kazimieras Narmontas and his wife Agota née Mažeikaitė, was born on July 12, 1843 in the town of Lieplaukė.  He was baptized on the same day in Lieplaukė Roman Catholic church by Rev. Motiejus Macevičius.  The godparents were nobleman Antanas Stančikas and Marijona Jundulienė, the wife of peasant Pranciškus Jundulas.

 Copyright © LithuanianCatholicAncestorSearch.com. All rights reserved.

LithuanianCatholic

AncestorSearch.com

Lithuanian Roman Catholic (RC) Ancestor Search Information